Sjekk den forskjellen: Gjøres klart for boligbygging

Forholdene er totalt forandret i Hjortveien, hvor en hel skog har blitt hogd vekk. Snart reiser flere nye boliger seg på området.