Må få biskopens velsignelse

Sigdal kommune og Tunsberg bispedømme har hatt møte om plassering av trafostasjon ved kirken i Eggedal og ble enige. Det blir strøm.