Bestrider antall hus som må rives hvis man velger traseen gjennom Steinberg

Buskerud jordvernallianse mener Bane NOR bruker skremselspropaganda for å få gjennomslag for dobbeltspor over dyrket mark. Samtidig mener de Bane NOR overdriver konsekvensene av å legge traseen gjennom Steinberg.