Furulund-vedtaket ga flere spørsmål enn svar

SISTE ORD IKKE SAGT: Spørsmålene er mange. Jeg tror ikke saken er ferdig ennå, konkluderer Jon Hovland i dette debattinnlegget.

SISTE ORD IKKE SAGT: Spørsmålene er mange. Jeg tror ikke saken er ferdig ennå, konkluderer Jon Hovland i dette debattinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevKommunestyret skal etter kommuneloven ta alle beslutninger i Modum kommune. Men kommunestyret gir rådmannen myndighet til å ta en del beslutninger gjennom et delegeringsreglement. Om saker sier reglementet:

Rådmannen har som hovedregel myndighet til å avgjøre saker som ikke er av prinsipiell eller politisk betydning.

Dette vurderes i hvert tilfelle.

Saker er normalt av politisk /prinsipiell betydning når det er snakk om

- nye regler/retningslinjer som vil være av betydning for framtidige avgjørelser

- ny fortolkning; brudd med tidligere praksis, legger grunnlag for ny praksis

- nytt tilfelle som kan danne presedens

- unikt tilfelle, enkeltsak der en ønsker å fravike likhetsprinsippet

Det bør i tillegg vurderes om ei sak er av politisk interesse, eksempelvis ut fra lokalt engasjement eller uenighet rundt gjeldende praksis.

Må behandles politisk

I saken om hvem som skal fylle de 24 plassene i blokk B på Modumheimen, mener jeg at reglementet er klart, dette ikke kan utformes uten politisk medvirkning, og behandling.

Saken startet med nedsettelse av en arbeidsgruppe som skulle se på hvem som skulle fylle de 24 plassene. Her er hvilket mandat gruppa skal jobbe etter viktig. Dette mandatet skulle vært politisk behandlet.

Så er det resultatet gruppa kom frem til. Dette skulle også vært politisk behandlet.

Her har rådmannen gjort klare brudd på reglementet og gått utover sin myndighet.

(Saken fortsetter under faktaboksen)

Jon Hovland

Modum Høyre

  • Gruppeleder kommunestyret i Modum
  • Varamedlem fylkestinget i Buskerud
  • Bosted: Åmot
  • Alder: 57 år

Sykehjem eller ikke?

Så til vedtaket, der hersker det full forvirring på posisjonens side.

Hanneke Molenaar sier Furulund ikke er nedlagt, vi flytter bare avdelingen inn i blokk B.

Dersom det er riktig vil Modum kommune gå glipp av Husbankens tilskudd på ca. kr 30 mill. Furulund er ikke sykehjem i dag. For å få tilskudd må plassene brukes som sykehjemsplasser. Jeg tror ingen i kommunestyret hadde til hensikt å «lure» til oss kr 30 millioner Saken må da opp igjen.

Ordføreren skaper enda mer forvirring. Han sier ingen skal flyttes mot sin vilje, alle må søke om sykehjemsplass. Hvis ingen søker, hva da?

Modum kommune har lovkrav til å gi brukere nødvendig pleie, Furulund kan bestå hvis ingen, eller bare noen få søker. Saken må da opp igjen.

Reiser mange spørsmål

Det er dette som fører til at kommunestyrets vedtak reiser flere spørsmål enn svar

Hva mener saksbehandlingsenheten hvis kommunestyret i denne saken har kollektivt saksbehandlet 16 brukere fra heldøgnspleie til sykehjemsbrukere?

Kan eller bør kommunestyret gjøre dette? Finnes det etiske betenkeligheter?

Kan total mangel på politisk forankring og saksbehandlingsfeil ha virket bestemmende inn på sakens vedtak?

Får vi tilskuddet på de 24 plassene, eller vil vi få en avkortning på ca. kr 30 millioner?

Kunne saken hatt en annen utgang dersom det hadde vært, som reglementet tilsier, politisk medvirkning fra første stund?

Spørsmålene er mange, jeg tror ikke saken er ferdig ennå.

LES ALLE SAKENE – OG DEBATTINNLEGGENE – OM FURULUND-SAKEN HER

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags