Planvedtak

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Etter endelig planvedtak skal den vedtatte planen kunngjøres. Kunngjøring av plan innebefatter bekjentgjøring av eventuelle krav om innløsning/kjøp av arealer av kommunen dersom det er ønskelig.

Kunngjøringen åpner også for påklaging av planvedtaket. Det kan ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse.

Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som - hvis de finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken frem for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet.

Artikkeltags