Planprosesser

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Oppstart av arbeid med kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan skal bekjentgjøres. Det skal averteres i en lokalavis at arbeidet starter opp. Det skal settes en frist for å uttale seg/gi innspill om spesielle ting det er ønskelig å ta hensyn til.

Alle kan ha meninger om dette, enten de er berørt av tiltaket eller ei. Det vil bekjentgjøres i hvert enkelt tilfelle hvor du kan komme med innspill

Utbygger har plikt til å involvere berørte parter i et planarbeid. Det kan være naboer til utbyggingstiltaket, offentlige myndigheter og berørte interesseorganisasjoner.

Involveringen fra utbyggers side består som oftest i at berørte parter blir gjort oppmerksom på at planarbeidet starter opp, med fastsatt uttalelsesfrist for dette.

Har en synspunkter på hvordan det bør planlegges i dette området, ønskes det innspill.

Dersom man har egne planer i eller i tilknytning til området det legges planer for, skal man si ifra på dette tidspunktet.

Artikkeltags