65 prosent av spurte nordmenn som ønsker å gifte seg svarer at de ikke ønsker at bryllupet skal være en religiøs seremoni. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av Human-Etisk forbund.

15 prosent svarer at de ønsker et religiøst bryllup fordi de ønsker et samliv basert på religiøse verdier og leveregler.

13 prosent svarer at de ønsker et religiøst bryllup fordi det er tradisjon i familien, mens 7 prosent svarer at de ønsker et religiøst bryllup fordi da kan seremonien holdes i en kirke, moské, tempel eller annen religiøs bygning.

Samfunn i endring

– Denne undersøkelsen forteller oss at samfunnet er i endring. Det er mange brudepar som gjerne vil ha bryllupet sitt et annet sted enn i en kirke. Da er det viktig at parene kan gjennomføre bryllupet der de vil, ikke nødvendigvis i et religiøst bygg. Vi er veldig opptatt av å tilby vielser som gjenspeiler kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt. Derfor er det viktig at det finnes ikke-religiøse seremonirom som kan brukes av alle.

Det sier seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Tale Pleym til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Hun er en av mange som leder ikke-religiøse bryllup på vegne av forbundet. De etterlyser nå flere ikke-religiøse seremonirom rundt omkring i Norge.

– Det er viktig at alle kommuner har ikke-religiøse bygg som kan brukes som seremonilokaler til bryllup, gravferd, konfirmasjon, navnefest eller andre store anledninger i et menneskes liv. Par kommer til oss fordi de ønsker å gjennomføre en vielse der de vil, for eksempel i et selskapslokale eller utendørs. Jeg har også eksempler på brudepar som har måttet gjennomføre en religiøs vielse i en kirke fordi kommunen ikke hadde et ikke-religiøst rom å tilby dem, sier Pleym.

Folkets hus

I samme undersøkelse svarer 29 prosent at dersom de skal gifte seg ønsker de å gjøre dette i en et religiøst bygg, som for eksempel en kirke eller en moské. Resten vil helst gifte seg utendørs (18 prosent), i utlandet (18 prosent), i rådhuset (16 prosent) eller i et festlokale (5 prosent).

På spørsmål om man ønsker å gifte seg i et religionsnøytralt festlokale svarer hele 31 prosent ja, men at et slikt lokale ikke finnes i sitt nærområde.

Rundt omkring i Norges land finnes det lokaler som rådhus, samfunnshus og Folkets hus. Men disse lokalene egner seg ikke alltid til seremonier som bryllup og gravferd, mener Human-Etisk Forbund.

– Det finnes Folkets hus eller samfunnshus rundt omkring. Disse kan gjerne brukes, men det er likevel ikke alle steder hvor disse husene er tilgjengelige. De er ofte gammeldagse, og har et innhold og en estetikk som ikke følger helt med i tiden. Folk ønsker gjerne et rom som er mer åpent og lyst, og som skaper en vakker ramme for den viktige begivenheten, sier Pleym.

Undersøkelsen er gjennomført som webpanel. 999 personer deltok.