Anders satser på ny «ekstremsport» – kjemper mot lokale navn om jobben som brannkonstabel

112 vil bli brannkonstabel på Ringerike, og flere av dem er lokale. Nå skal 20 av søkerne gjennom harde tester.