Den nye bilsjefen i Hokksund frykter ikke framtida: – Fossil brenselmotor er langt ifra utlevd

Roger Hagen er fullt klar over at bilbransjen er i voldsom endring, og holder stø kurs mot en uviss framtid. Han er ikke spesielt bekymret av den grunn.