– Livssynsnøytralt er noe annet enn i regi av Human-Etisk Forbund, understreker Mona-Lisa Lieng.

Solist og forretter

Etter å ha vært solist i begravelser i 15 år, har hun de to siste årene også vært forretter i en rekke livssynsnøytrale gravferder. Hun merker at etterspørselen øker.

Aleksander Kollen i Modum Begravelsesbyrå og tredje generasjons gravferdskonsulent, merker også en økning. Fortsatt er det en liten andel. De fleste er i regi av Den norske kirke.

Oppleves godt

– I en livssynsnøytral begravelse kan folk fritt velge om de vil at det skal være fullstendig fritt for religion. Noen føler at det er godt, sier Lieng.

Noen tror ikke det finnes et liv etter døden. Andre har en tro. Det preger valget av sanger og tekster. Om de ønsker, kan de ta med Fader Vår, en salme eller elementer fra andre religioner. Eller de kan ha med dikt av Wildenvey og sanger avdøde likte godt. Det er fritt.

Byrå på flyttefot

Modum begravelsesbyrå har i lengre tid satt i stand nye lokaler i Grandgården i Vikersund.

Begravelseskonsulent Anne–Margrethe Skagen opplyser at de flytter inn i uke 42.

– Åpningsdato er ennå ikke bestemt, men den dagen blir det åpent hus med kaffe og kaker.

– Vi flytter inn der det tidligere har vært klesbutikk og solstudio. Vi har slått ut vegger. Nå får vi to store konferanserom, kjøkken og utstilling av gravsteiner, som folk kan komme og se, sier hun.

Det blir også større utstilling av urner og kister, samt et stort lager av gravlys i alle utgaver.

Livssynsnøytrale seremonier

Det er et relativt nytt alternativ til kirkelige gravferder og ble introdusert av Anniken Huitfeldt i 2012. Modum Begravelsesbyrå begynte med det da. Fortsatt velger de fleste kirkelig begravelse.

Nøytrale seremonirom

Modum

  • Kapellet på Modumheimen
  • Modum kulturhus
  • Kroa i Vikersund Hoppsenter
  • Grendehuset Eikvang

Øvre Eiker

  • Fossesholm
  • Fredfoss
  • Holth Pensjonat

Sigdal og Krødsherad

Ingen konkrete er foreslått. Der finnes det sikkert flere.