Valgte samarbeid framfor nedleggelse

Fra 1. januar har Sigdal og Krødsherad bedriftshelsetjeneste blitt en del av Eiker og Modum bedriftshelsetjeneste. Valget sto mellom å legge ned eller finne noen å slå seg sammen med.