Kommunen vil kvitte seg med Gustadmoen barnehage

Og flere «kommunale formålsbygg» dukker opp i salgsannonser i nær framtid.