Må vaske ekstra grundig: Barnehagebarn og ansatte sliter med oppkast og diare

Siden januar har barnehagen i Prestfoss slitt med mye sykdom blant barn og ansatte. Særlig oppkast og diare.