Dette skal barnevernet bruke Løkkeveien til

Barnevernet skal holde kurs og drive veiledning i nedlagt barnehage i Vikersund.