Gå til sidens hovedinnhold

Stiller ni asyl-spørsmål

Artikkelen er over 6 år gammel

Bygdelista i Modum er også opptatt av hvordan det blir å få asylmottak i Geithus.

De har derfor sendt et brev til kommunen og stilt ni spørsmål.

Brevet er signert av varaordfører Ole Martin Kristiansen, som også er en av de nærmeste naboene til Sevaldstunet.

Kristiansen har dessuten tidligere jobbet på «tunet» og kjenner slik sett godt til stedet.

Til Bygdeposten sier han at han ikke ser på seg selv som inhabil i denne saken.

Dette er brevet:

Vi viser til informasjon om at Sevaldstunet i Geithus kan bli bolig for omtrent 40 mindreårige asylsøkere.  I forhold til det ønsker vi å vite kommunens syns på nedenstående.

1. Bygget har ikke branndører i forhold til å være godkjent for overnatting - dette ifølge Modum brannvesen da Modum Industri AS drev overnatting der. 

Vil bygget om dette kommer på plass i tillegg til andre utbedringer, eventuelt kunne bli godkjent for det antall overnattingsplasser det her er snakk om?

2. Rømningsveier må på plass i bygget, jfr. pkt 1.

3. Skoleplasser må skaffes.  Både i forhold til alder på de som kommer, men også i forhold til opplæring i norsk.

4. Det er viktig å vite noe om psykisk helse - hva som kan være med i bagasjen - hva som trengs av psykisk helsevern.  Har kommunen eventuelt kapasitet til å håndtere dette på kort sikt?

5. Stedet ligger i et boligområde/barneskoleområde.  Hvordan vil kommunen gjøre for integrering i lokalsamfunnet?  Er det planer og i tilfeller, hvilke?

6. Hva med å gjøre en eventuell bolig mindre, altså færre i antall.  Det har jo tidligere vært en bolig der nede med få beboere og så vidt vi vet uten vanskeligheter i forhold til nærområdet. 

7. Hva med den kommunale godkjenningen av bygget til annen type drift enn det som tidligere har vært?

8. Bemanningsnorm for slike steder?  Vi leser i avisen hvordan stedet eventuelt er tenkt bemannet.

9. Hvilke kostnader vil vi få evt og hva må vi dekke selv i en relativt dårlig kommuneøkonomi og hva vil Staten yte av bidrag.  Vil et slikt relativt stort mottak og kommunens ansvar i forhold til det kunne gå ut over andre oppgaver i kommunen?

Vi ser fram til å høre om disse tingene.

Med vennlig hilsen
BYGDELISTA I MODUM

Ole Martin Kristiansen