Se søkerlisten! Disse vil ha ansvar for sosiale tjenester i Ringerike

Elleve personer har søkt på stillingen som fagansvarlig sosiale tjenester i Ringerike kommune