Se søkerlisten! Disse vil bli aktivitetsleder i Hole

Seks personer har søkt på stillingen som aktivitetsleder ved Hole ungdomsfrivilligsentral. Her kan du se listen over søkerne.