Ringer jegerar for å få statistikken rett

Svein Erik Lund meiner reinjegerane har sikra fleire CWD-prøvar enn Veterinærinstituttet har registrert frå Hardangervidda. Han nøgd med innsatsen frå jegerane.