Her går det unna sa mannen, han satt på dass og åt. Ja, like raskt som dette tredde Sigdal kommune en ny renovasjonsordning ned over hodet på sine hus og hytteeiere, uten noen form for informasjon, før de folkevalgte bestemte dette i et kommunestyremøte. Vi er flere som mener dette er en slett behandling fra administrasjonen i Sigdal kommune, og fra våre folkevalgte.

Vi har over flere år hatt en ordning med en renovatør fra Hallingdal, og som etter vårt syn har fungert meget bra. De har tømt regelmessig, og har hele tiden vært hjelpsomme og løsningsorienterte, og en ekstra sekk var det aldri plunder å få med.

På gjenvinningsstasjonen i Eggedal duret vi inn med lastebiler, traktorer med store hengere, uten at man ble avvist på grunn av at kjøretøyet var for tungt. Og fant man noe andre hadde kastet som kunne være kjekt å ha, så kunne du bare ta det med deg hjem, og de som arbeidet på gjenvinningsstasjonen var ikke sene om gi en hjelpende hånd.

Vi savner en redegjørelse fra Sigdal kommune om på hvilket grunnlag de har bestemt at vi skal ha en ny ordning, den informasjonen vi innbyggeren ha fått er kun fra RFD.

Mulig systemet fra Hallingdal ikke er 100 prosent i henhold til dagens krav, men da må vi spørre: er administrasjonen og de folkevalgte i Sigdal på bølgelengde med miljøpartiet de grønne, som tror at Norge alene skal rense og redde hele kloden, og derfor tror at ny ordning i Sigdal med RDF vil redde hele Norge?

Og så da, kjære administrasjon og folkevalgte, dere har vel ikke drømt at dette skal skje uten at noen stiller dere spørsmål når det gjelder de prisene som RDF lanserer i sin brosjyre.

Vi innser vel at vi dessverre må inn på ny ordning, og det skal bli spennende å se hvordan dette vil fungere, både med hensyn til tømming, plassering av nye dunker, og eventuelt hvordan man får til nabosamarbeid om eventuelt plassering, det siste håper vi administrasjonen har en god løsning på.

RFD har laget en fin brosjyre, men vi må jo stille spørsmål om administrasjonen i Sigdal i det hele tatt har lest den, og reflektert over hva dette vil si for oss hus og hytteeiere, nevner for eksempel dette med hjemmekompostering. Ikke nok med at det skal sitte noen byråkrater å bestemme om vi i det hele tatt fortsatt kan benytte det vi har praktisert i årevis, «nei dom skal faen tute» også påtvinge oss beholdere som er godkjent av RFD etter «søknad» for at vi selv skal grava ned ei råtten potet og en trå fleskesvor i vår egen hage.

Avslutningsvis så er det nærliggende for oss å spørre, er Sigdal på ville veier? Med det så mener vi følgende:

Sigdal ønsker at flere unge etablerer seg i bygda, og da er det etter vårt skjønn noe underlig at man legger på den ene avgiften, etter den andre, ikke bare avgifter men man innfører eiendomsskatt, pålegg om brann og feietilsyn på hytter for å nevne noe.

På vegne av flere frustrerte innbyggere i Sigdal, med håp om at flere som er berørte tar til orde ovenfor kommunen, med klart budskap om at lignende mangelfull informasjon og behandling av så viktige saker ikke bare blir tredd nedover hodene på oss, uten at man i det hele tatt har fått anledning til å komme med synspunkter eller innspill.