Gå til sidens hovedinnhold

«Ny rapport om Ringeriksbanen: – Ta eit steg tilbake!»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Prosjekteringa av Ringeriksbanen og ny E16 bør gjerast på nytt, foreslår ekspertar i ein fersk rapport. Dei grunngir det med at det ikkje er gitt at eit jernbaneprosjekt er eit godt miljøtiltak». (nrk.no 28.01.21.)

Foreslår utsettelse av Ringeriksbanen skrev Bygdeposten 19. mars 2020. Aftenposten fulgte opp 23. mars 2020

Ringeriksbanen er en forkortelse av Bergensbanen som ble åpnet i 1909.

Bergensbanen fulgte opprinnelig den relativt nybygde Gjøvikbanen (1902) til Roa, og gikk derfra vestover i egen trasé til Hønefoss. Etter at Lieråstunnelen åpnet, gikk imidlertid kjøretida om Drammen ned, og sammen med et langt større trafikkgrunnlag førte dette til at Bergensbanen fikk ny trasé til Hønefoss i 1984

Det har så vidt jeg vet ikke vært vurdert å rette ut Bergensbanen i Hallingdal. Dette ville vært et viktig bidrag til redusert kjøretid mellom Oslo og Bergen.

Det har vel heller ikke vært vurdert å bruke Randsfjordbanen til Hønefoss og så en trasé fra Hønefoss over Roa til Gardermoen. Banen kunne der kobles på Gardermobanen.

En slik løsning ville gjøre at Østlandet ble bedre bundet sammen med tog. Det kunne kanskje kjøres like fort fra Hønefoss til Gardermoen som fra Gardermoen til Oslo??.

Det er 48 kilometer i luftlinje mellom Hønefoss og Gardermoen. Fra Gardermoen er det i luftlinje til Oslo, 34 kilometer.

Gardermobanen bruker 19 minutter mellom Oslo og Gardermoen!! Tiden fra Hønefoss til Gardermoen? Vet ikke, men veldig lang kan det ikke bli vil jeg tro.

Norges hovedflyplass er flyttet fra Fornebu til Gardermoen. Trafikkbildet er endret. Det er firefeltsvei og flytog mellom hovedstaden og Gardermoen. Flyplassen har ligget der siden 1998. Det har skjedd store endringer i samferdsels behovet. Kanskje vi – før det er alt for sent – i dag skulle ta det inn over oss? Flytrafikk kommer vi til å ha fremover. Kunne vi ikke da komme enda enklere og grønnere til hovedflyplassen vår?

Nye håp og nye skuffelser har det vært mange av i Ringeriksbanesaken. Det viktigste nå burde vel likevel være å se – har verden forandret seg i løpet av den tiden som har gått? Svaret er ja. Vi bør ikke la sjansen gå ifra oss til å vurdere alt på nytt. Vi må gjøre dette nå, før det er alt for sent og før enda flere millioner drukner i et håpløst prosjekt.

La veier og jernbane gå der vi trenger dem. Da kan jernbanen gå der kundegrunnlaget er, enten det gjelder for hvermannsen eller næringslivet. La oss få til et vinn-vinn prosjekt for Ringeriksregionene, Østlandet, reisende fra vest og Norge! Grønnere tilbud!

Og – lokale forkjempere i Modum. Vi kommer ikke dårligere ut!


Les også

Utsatt Ringeriksbane? Tid for enkel forbedring!

Kommentarer til denne saken