(Drammens Tidende)

Sendingene fra Østlandssendingen, Buskerud og Østfold slås sammen i takt med at den nye regionreformen trer i kraft, opplyser kanalen i en pressemelding. Endringen fører til at Buskerud går ut av TV-samarbeidet med Telemark og Vestfold.

– Vi ønsker å lage en regional TV-sending med de beste og viktigste historiene fra vår region. Sendingen skal inneholde både fordypende stoff og oppdatering på de viktigste hendelsene, sier regionredaktør for region Øst, Jannicke Engan.

Engan sier at selv om Fredrikstad er valgt som sendested, ønsker hun at medarbeidere skal være på plass i hele regionen. Regionens TV-redaksjon vil i oppstartsfasen ledes av Bjørnar Brechan, nyhetssjef for Østlandssendingen.

Ifølge NRK flyttes alle kanalens regionsendinger til etter Dagsrevyen, med ny sendestart klokken 19.45. De regionale kveldssendingene vil vare i 15 minutter og sendes på NRK1.