Gå til sidens hovedinnhold

Noresund favner flest

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved å legge en felles skole i Krødsherad på Noresund vil nær alle elvene i kommunen få en skolevei under 15 km. Ved en felles skole på Krøderen vil nesten 1/5 av elevene få en skolevei over 15 km.

Ved å bruke befolkningsstatistikk og måle avstander til skolene i Krødsherad kan en få et godt bilde av hvordan en felles skole vil slå ut. Først og fremst er det kanskje greit å slå fast at det er like langt fra Krøderen til Noresund, som fra Noresund til Krøderen. Avstanden er ifølge Google Maps 13,2 km langs østsida og 16,7 km langs vestsida. Midtpunktet mellom Noresund og Krøderen ligger ved Råen og ved Hamremoen. Fra Trulse-Råen er det 8,4 km til Noresund og 8,3 km til Krøderen. Fra rundkjøringen ved Hamremoen er det 6,9 km til Noresund og 6,3 km til Krøderen.

I befolkningsstatistikk fra SSB kan man hente ut befolkningstall for grunnkretser i hele Norge. Det er 17 grunnkretser i Krødsherad. I 2019 var det 2239 innbyggere i Krødsherad, med fordeling som i tabellen vist under. Dersom man fordeler befolkningen ut fra avstand til Noresund skole og Krøderen skole får en følgende fordeling:

  • Øvre Krødsherad, inkl. Rundskogen (Enderud, Ørpen, Snersrud, Norefjell, Rundskogen): 18 prosent.
  • Noresund (Olberg, Bjertnes/Green, Nore, Bjøre): 31 prosent.
  • Midt på (Råen, Hamremoen, Redalen): 10 prosent.
  • Krøderen (Tangen, Glesne, Skinnes, Sundvollen, Håkonsrud): 41 prosent.

Ut fra grunnkretsene har 49 prosent av befolkningen Noresund som nærmeste skole. 41 prosent har Krøderen som nærmeste skole, mens 10 prosent bor omtrent like langt fra begge skolene.

Når det gjelder grunnkretsene som omfavner midtpunktet mellom skolene har disse postnummer Krøderen og elevene her går i dag på Krøderen skole. Men det er liten forskjell i avstand mellom Krøderen og Noresund. Av disse tre grunnkretsene er det flest som bor i Råen (6 prosent), og hoveddelen bor nok i delen som ligger nærmest Krøderen. I tabellen under er det anslått tyngdepunktet for grunnkretsen ved avkjøring til Glasrudskogen. Derfra er det 7,7 km til Krøderen og 9 km til Noresund.

Litt om ytterkantene i Krødsherad: Det er 27 km fra Ørgenvika til Krøderen og 24 km fra Ringnes til Krøderen. Det er 21 km fra Finnerudskogen til Noresund. Det er ca. 19 km fra Rundskogen til Krøderen og ca. 15 km fra Redalen til Noresund. I forhold skolevei over 15 km er det områdene i Øvre Krødsherad og Rundskogen som peker seg ut.

Ved å anslå et tyngdepunkt for befolkningen i hver grunnkrets kan en få en gjennomsnittlig reisevei fra hver krets. Dersom en forutsetter at fordelingen av elever er lik fordelingen av befolkningen kan en beregne hvor mange «elevkilometer» reisevei man får ved plassering av skole på henholdsvis Noresund eller Krøderen. Ved 280 elever vil en felles skole på Krøderen medføre 2553 elevkilometer en vei, mens en skole på Noresund gir 2199 elevkilometer en vei.

Fordelt på 280 elever vil skole på Noresund gi 2,5 km kortere skolevei i snitt per elev hver dag. Dersom felles skole legges til Noresund får svært få elever skolevei over 15 km. Dersom felles skole ligger på Krøderen får 18 % av elevene en skolevei på over 15 km og 6 % får skolevei over 20 km.

Noresund ligger omtrent midt i Krødsherad. Litt grovt sett ligger halve arealet i kommunen nord for Noresund og halve sør for Noresund. Krøderen ligger i den sørlige del av kommunen. Det er lite bosetting sør for Krøderen, mens nesten 1/5 bor nord for Noresund. Dersom en ser på Krødsherads befolkning, og hensynet til de med lengst skolevei, er det mye som peker på Noresund som den beste plasseringen for en felles skole.

Kommentarer til denne saken