Gå til sidens hovedinnhold

Nødvendig med krafttak for næringsliv og etablering i Modum

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For mange har det siste året gitt store utfordringer på en rekke områder, ikke minst i forhold til jobb og økonomi. Mange er permittert, mange har mistet jobb og mange bedrifter har måttet redusere virksomheten eller legge ned. Vi er nå i en fase hvor det, på tross av tilnærmet full nedstenging av deler av landet, er mulig å skimte lys i korona-tunnelen med tanke på en mulig normalisering av samfunnet igjen. Det betyr at både næringsliv, kultur, fritid og hverdagsliv gradvis skal på plass.

Mange av oss er heldige og har en jobb som fortsatt er der. Andre må reorientere seg mot ny jobb enten de vil eller ikke. Selv om mange av de permitterte har et håp om å komme tilbake i egen jobb er det dessverre en kjensgjerning at for mange vil permittering kunne gå over i arbeidsledighet.

I Modum er vi heldigvis ikke blant de hardest rammede med tanke på arbeidsledighet og permitteringer, men siste tall fra NAV viser at det pr. i dag er ca. 400 helt eller delvis ledige i Modum. Av disse er ca. 200 permitterte. I tillegg vet vi at blant annet nedleggelsen av ELKO vil kunne føre enda flere ut i ledighetskøen.

Dette betyr at vi har et sterkt behov for å skape og legge til rette for flere nye arbeidsplasser i kommunen vår. Vi kan selvfølgelig håpe og tro at det vil skje av seg selv, men jeg er overbevist om at vi nå må ta et krafttak for økt satsing på næringsutvikling og etablering.

Modum kommune har delegert sitt arbeid med næringsutvikling til Modum næringsråd. Dette er også tydelig nedfelt i «Strategisk næringsplan 2019-2023». I praksis innebærer dette at man på kommunen hjemmesider med tema Næringsliv ikke finner annen informasjon om næringsutvikling/næringsliv enn henvisning videre til en del praktisk/teknisk informasjon, andre nettsider og til Modum næringsråd. Den strategiske næringsplanen er godt gjemt blant styringsdokumenter og ikke synlig som en del av området «Næring».

Kommunen har i 2019 etablert et hovedutvalg for samferdsel og næring. Etter å ha sett på sakslister og protokoller fra 2020 samt fulgt litt med på den politiske debatten i hovedutvalget 19. november 2020 rundt ny avtale mellom kommunen og næringsrådet sitter jeg igjen med en følelse av at det er en litt puslete satsing fra kommunens side på næringsutvikling. Hovedutvalget har vært mer synlige rundt saker om samferdsel enn rundt næringsutvikling. Samferdsel og infrastruktur er naturligvis viktig med tanke på tilrettelegging for næringsutvikling-/utbygging, men vi trenger etter min oppfatning en mer tydelig og offensiv satsing på næringsområdet.

Samtidig kan det ut ifra hovedutvalgsmøtet 19. november 2020 se ut som om det fra næringsrådets side er fokusert mye på hva man kan oppnå gjennom samarbeid med for eksempel Buskerud Næringshage i stedet for å bli en synlig og kraftfull aktør innad i Modum.

Vi øyner en slutt på nedstengning og jeg håper både Modum kommune og Næringsrådet nå vil gripe muligheten til å øke satsingen lokalt. Næringsrådet må gjøre seg og sine tilbud mere synlig og være en mer aktiv og tydelig aktør i mediene. Jeg ønsker meg at Næringsrådet «heiser flagget», viser hvem og hvor de er og spesielt synliggjør sitt tilbud mht. etablererveiledning. Når samfunnet igjen skal åpne opp og nye arbeidsplasser skal skapes er det viktig at Næringsrådet er klare for å ta imot dem som i arbeidsledighet og karantenetider har klakket ut nye forretningsideer. Noen er sikkert ikke «liv laga», men med hjelp, støtte og veiledning kan Næringsrådet være nettopp det som trengs for å bringe gode ideer videre til drivverdige arbeidsplasser.

Vil til slutt gi Bygdeposten honnør for at de den siste tiden har fokusert mye på bedrifter som har hatt positiv utvikling. Vi trenger å også kunne vise fram suksesshistoriene. La de være inspirasjon til alle de andre som ikke ennå har hatt tilsvarende suksess. Tyrilys er nå en suksessbedrift i stor vekst. Også de startet trolig i det små med en god idé tilbake i 1893. Hvem vet; – kanskje er det starten på et nytt «Tyrilys» som neste gang banker på døren til Næringsrådet for å få råd og veiledning. Da håper jeg man er klare til å ta imot.


Kommentarer til denne saken