(Drammens Tidende)

– Det er positivt at regjeringen kommer med en krisepakke for kollektivtrafikken. Det kan bidra som en garanti for inntektsbortfallet, samt at det blir lettere å opprettholde trafikken og planlagt produksjon. Det igjen gjør det letter å komme tilbake når ting normaliserer seg mer, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

Siden myndighetene satte i verk de kraftigste og mest inngripende tiltakene i fredstid, har det vært stille i by og land. Skoler og barnehager er i stor grad tomme, utesteder er stengt og treningssentrene har låst døra. Svært mange jobber fra hjemmekontor, og det er generelt få folk i sving utendørs.

Dette får naturligvis konsekvenser for Brakar, selskapet som står bak busstrafikken i vårt område. Det er lett å få øye på store leddbusser som pliktskyldigst kjører ruten med få eller ingen passasjerer.

– Et pusterom

– I Buskerud har det omtrent vært et 90 prosent bortfall av inntektene. Nesten 90 prosent av kundene vår er borte, sier Sundfjord.

Slik Drammens Tidende tidligere har skrevet, tryglet hele kollektivbransjen om hjelp fra staten.

Tirsdag kunne regjeringen presentere sin tredje krisepakke som følge av koronakrisen. I denne blir fylkeskommunene tilgodesett med én milliard kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter for sine kollektivselskaper.

Dermed drypper det også på Brakar som ser dette som et godt førstetiltak for et massivt problem.

– Jeg forventer at det kommer flere løsninger på langsiktige behov i revidert nasjonalbudsjett. Men som en løsning på den første umiddelbare situasjonen, gir dette oss trolig et pusterom fram til da, sier Sundfjord.

Sommerruter rett over påske

Selskapet har tatt ned produksjonen noe, og vil trappe ned ytterligere etter påske. Med så få passasjerer er bussene på en vanlig dag fylt med bare en fjerdedel av det som ellers er tilfelle på de roligste feriedagene.

Snart står påsken for tur. Etter denne kjører de sommerferieruter når «hverdagen» starter opp igjen etter påske.

– Vi har lyst til å kjøre kunder igjen, og ser fram til normalisering og at ting åpner igjen, sier Sundfjord.