NAV utbetaler forskudd på dagpenger før påske – men søknadsfristen går ut i morgen

Om du ønsker å få dagpengene utbetalt før påske har du bare tiden og veien på deg, for Nav må ha søknadene innen 3. april.