Nei til vern av Knuten og Gruveåsen

Ordføreren i Kongsberg har ikke tro på at et naturreservat er veien å gå for å verne om naturen omkring Knutefjellet.