Gå til sidens hovedinnhold

Nasjonal transportplan: Tog og vei – ja eller nei?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

20. mars feller Bygdepostens redaktør en knusende dom over hva Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) betyr for vår region: «Det er bare å glemme lokaltog, ny vei og avkjøringer til planlagte industrifelt.» Og avisen gnir det inn, tog først: «Det kommer aldri til å gå lokaltog her. I alle fall ikke i vår tid.» For det står ikke noe om det i NTP. Samme dag skriver Geir Holen om «Åtte gode nyheter for Randsfjordbanen.» Så forskjellig kan virkeligheten fortone seg.

NTP er først og fremst statens plan for investering i nye prosjekter innen samferdsel, som skal startes på i den første seksårsperioden. Randsfjordbanen er ikke et nytt prosjekt. Den ligger der allerede, med høy standard og klar til bruk for lokaltogtrafikk med mindre oppgraderinger av noen stasjonsområder. Det som Regjeringen derimot lanserer som et nytt prosjekt, er Ringeriksbanen. Det omtaler ikke redaktøren. Ringeriksbanen kan få enorm betydning for vårt område, for næringsutvikling og bosetting. Og for potensialet til Randsfjordbanen.

Bygdepostens redaktør har mistet trua på tog. Vi har ikke det. Heller ikke Viken fylkeskommune. Uten tru blir det i alle fall ikke tog.

«Det kommer ikke til å bli bygget ny riksvei 350 heller», slår redaktøren kategorisk. Det er knallhard kamp om veimilliardene, og mange gode prosjekter får ikke penger. Skal vi være ærlige prioriteres det nå veiprosjekter som står sterkere enn vårt, f eks E 16 til Hønefoss og E 134 fra øst mot Drammen. Det kommer ikke ny riksvei 350 i denne foreslåtte seksårsperioden. Men det er ikke grunn til å avskrive framtidige veiprosjekter mellom Hokksund og Hønefoss innen rammen av det Regjeringen omtaler som «en ytre ringvei nord for Oslo.» RV350 omtales også som en del av korridor 2, en viktig veikorridor nord for Oslo, mot svenskegrensen.

«Det ser også beint umulig ut å få til avkjøring fra riksvei 350,» mener redaktøren. Ikke ifølge NTP. I tillegg til de store prosjektene har regjeringen planlagt å bruke 28 milliarder kroner til mindre investeringer, såkalte programområdetiltak. Det kan være trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk og kryssutbedringer. I denne sammenheng står følgende om Rv 350 – som er strekningen Hønefoss-Hokksund: «For Rv 350 er det blant annet utfordringer knyttet til trafikksikkerhet med mange kryss- og møteulykker og varierende veistandard. Videre er det til dels dårlig kollektivtilbud, og mange strekninger mangler gang- og sykkelvei.»

«Dette kan bli et dyrt besøk for meg,» sa samferdselsminister Knut Arild Hareide da han besøkte Modum i fjor høst. Vi har fått mulighetene gjennom denne foreslåtte NTP, og vi skal gjøre vårt for at han får rett. Gjerne med Bygdeposten på laget.

Kommentarer til denne saken