Gå til sidens hovedinnhold

Næringsutvikling i Modum- behov for et krafttak

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Øyvind Trulsrud har et meget godt og konstruktivt innlegg om næringsutvikling og etableringer i Modum, publisert i Bygdeposten 19. februar. Næringsrådet setter stor pris på slike betraktninger.

Status for næringslivet i Modum er at tross covid-19 har vi generelt ikke hatt noen stor krise i Modum. Antall helt ledige har de siste ukene ligget på ca. 3,8 prosent, omtrent det samme som for Vest-Viken. Dette er nær en normalsituasjon. Dette betyr ikke at alt er greit. Det finnes også enkeltforetak og arbeidstakere hvor konsekvensene er store. Det skal vi ha stor respekt for.

I Modum er det kanskje mer enn de fleste andre steder en sterk sammenheng mellom samferdsel og næringsutvikling. Det jobbes med vei, avkjøringer og for å redde persontogtilbudet på Randfjordbanen. Målet er ikke bare å kunne frakte arbeidstakere effektivt ut av bygda. Det er velkjent at vei, togtilbud og annen infrastruktur er viktig for bedriftsetableringer og vekst slik som Trulsrud skriver.

Modum har kanskje i større grad enn mange andre områder store utfordringer med hensyn til å skape vekst og utvikling, i klartekst netto økning av arbeidsplasser. Særlig har vi behov for kompetansekrevende virksomheter. Næringsrådet har fått et ansvar for dette viktige arbeidet. Det er faktisk en økende etterspørsel utenfra for å etablere seg i Modum. Arbeidet som gjøres er ikke så synlig utad, de aktørene det gjelder krever diskresjon i innledende faser. Ofte handler det om arealkrevende virksomheter. Der har vi en utfordring som må løses. Vi har arealer, men de er ikke tilgjengelige på grunn av kravene til planfrie avkjøringer fra riksveien. Næringsrådet er aktive sammen med kommunen for å få dispensasjon for å bygge rundkjøring ved Vikersund Nord. Søknaden bør være sterk, vi fikk også med oss transportnæringa i en felles uttalelse.

Modum Næringsråd jobber for å få til en samarbeidsavtale med Buskerud Næringshage. Målet med dette er å øke Næringsrådets tilbud til bedriftene ved at skapes tilgang til et større kompetansemiljø. Næringshagen har høyt kvalifiserte medarbeidere som kan gå konkret inn i en bedrift for å hjelpe til med forretningsutvikling. Næringsrådet driver i dag med etablererveiledning, det skal fortsette. Planen er at fase 1 foregår i Næringsrådet. De som er kvalifisert skal få veiledning på et høyere nivå ved hjelp av Næringshagen. Et viktig prinsipp ang. samarbeid med Næringshagen er at alt skal skje i regi av Næringsrådet.

Modum kommune har gått sammen med Krødsherad kommune inn i Ringeriksregionen. Næringsrådet har «fulgt med i timen» ved at vi allerede har etablert et konstruktivt og rutinemessig samarbeid med Ringerike Næringsforening. Fra før har vi samarbeid med næringsrådene i Viken Vest, men Ringerike vil bli ekstra vektlagt.

Det kan absolutt være et alternativ å bygge opp Næringsrådet som en helt selvstendig enhet slik som Trulsrud foreslår. Likevel, Næringsrådet må som alle andre ta utgangspunkt i de ressursene en råder over og gjøre best mulig ut av det. I dag består staben av 1,4 årsverk. Det kan betegnes som smått, men en løsning kan da være å søke samarbeid med andre. Vi skal gjøre det vi kan for å bli mer tydelige og synlige. covid-19 har preget arbeidet siste året. Viruset har imidlertid ført til nye muligheter og nye måter å jobbe på. De skal vi holde tak i så godt vi kan.

Et krafttak for næringsutvikling i Modum bør være et felles mål. Vi ligger sentralt plassert på Østlandet, men ligger mellom to sterke akser og regioner. Vi må bli «magneten» og ikke et «vakuum». Trulsrud bidrar med sine betraktninger på en positiv måte for å få til dette.

Les også

Nødvendig med krafttak for næringsliv og etablering i Modum

Kommentarer til denne saken