Næringslivsloggen: Aslak og resten av styret skal gi fisken på Borofjell bedre vilkår

En runde innom Brønnøysundregistrene viser at det skjer ting i næringslivet også i sommervarmen.