Albert er styreleder i nytt selskap

Her kan du se hvem som har startet opp ny næringsvirksomhet den siste tiden. Et par kjente navn fra lokalt næringsliv dukker opp i nye sammenhenger.