(Siste)

Folk må slutte å spare penger på bankkonto fordi man kan ende opp med negativ realrente, mener Nordea Norge-sjef Gunn Wærsted. Hun oppfordrer i stedet til å satse på aksjefond.

- Dilemmaet er at det meste av rentene på sparekonto blir spist opp av prisstigning. De som i tillegg betaler formuesskatt, har negativ realrente, sier Wærsted til Dagens Næringsliv.

Den beste renten på sparekontoer som er mulig å oppdrive i Norge for tiden ligger på rundt 2,5 prosent, mens de fleste ligger på om lag 2 prosent. Prisstigningen er på 2 prosent, og den er økende.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at inflasjonen nå har økt til 2,4 prosent. Dermed ender norske bankkunder med det DNB omtaler som et «tapsprosjekt» hvis man plasserer pengene på sparekonto.

- Over 200.000 nordmenn har mer enn 1 million kroner stående på konto. Grunnen til det tror jeg er at vi er trygghetsorienterte, uttaler DNBs forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Wærsted i Nordea Norge anbefaler at de fleste kundene heller bør plassere sparepengene i fond.

Finansnæringens hovedorganisasjon Finans Norge mener på sin side at folk først må betale ned forbruksgjeld og høy boliggjeld før de begynner å bruke sparepengene på fond. Det rådet kan være i tråd med Finansdepartementets syn. Tall derfra viser at nordmenn har rekordhøy gjeld som tilsvarer vel 220 prosent av disponibel inntekt. (ANB-NTB)