Etter Hellefoss gikk konkurs i fjor, var det ikke mange som trodde det igjen skulle bli papirproduksjon i Hokksund, men nå går det så det suser.

Går med overskudd

– Hellefoss har i nyere tid aldri hatt et så bra halvårsresultat som vi har hatt i år, sier en godt fornøyd daglig leder og styreformann, Roar Paulsrud.

Etter konkursen mistet fabrikken midlertidig en del leveranser på bokpapiret de produserer. Det førte til at de i 2013 fikk et driftsunderskudd på to-tre millioner kroner. Underskudd et er i løpet av første halvår i år snudd til et driftsoverskudd på om lag ni millioner kroner.

Skulle slaktes

– Jeg har hele tiden hatt tro på vårt produkt, og at det er et marked for bokpapiret vi produserer. Men uten hjelp fra Ring Tore Teigen og Øvre Eikers ordfører Ann Sire Fjerdingstad, hadde vi nok ikke klart å få startet opp igjen. For bostyret var i utgangspunktet innstilt på å slakte fabrikken, sier Paulsrud.

Han roser de ansatte, som lojalt har stått på for at det igjen skulle bli produksjon ved Hellefoss.

– Det er tre hovedfaktorer som er avgjørende for at vi kan drive økonomisk forsvarlig og det er strømpriser, tømmertilgang og at den norske kronen ikke er for sterk.

Slik det nå er, og utsiktene framover, gjør at Paulsrud smiler mens han ser inn i glasskula for å spå framtiden til Hellefoss.

– Hellefoss Paper AS er gjeldfrie, og jeg ser positivt på framtida, sier han.

Investerer 20–30 millioner

Det er bestemt at Hellefoss Paper i nær framtid skal oppgradere papirmaskinen i Hokksund for 20–30 millioner kroner.

– Det gjør vi for å øke kvaliteten på papiret vi produserer, noe som gjør oss bedre rustet til å møte framtiden, sier Paulsrud.

Ifølge Paulsrud er store papirkjøpere i Tyskland klare til å bestille, så snart maskinen er oppgradert.

Flere ansatte

I dag kjører fabrikken med fire skift, men når ombyggingen er gjort, og senest neste år, skal man igjen over på femskifts-ordning.

Dette betyr åtte-ti nye arbeidsplasser ved Hellefoss.

For noen år siden var det 135 ansatte ved Hellefoss, i dag er de 77.

Det er dermed en stor arbeidsplass i Øvre Eiker, som nå ser ut til å ha kommet seg over den verste kneika.

Vil unngå tvangsmulkt

– Miljødirektoratet har varslet om tvangsmulkt på 200 000 kroner i uka, dersom kravet om tørrbarking ikke er innfridd innen 1. desember 2014?

– Planen vår var å gjøre dette i 2015, men vi ønsker å innfri kravet og vil forsere dette. Vi har imidlertid søkt om seks ukers utsettelse, da vi håper å kunne gjøre arbeidene i romjulen, når fabrikken likevel står stille. Dette for å unngå meget kostbar nedetid, sier Paulsrud.

Å innfri kravet om tørrbarking vil koste Hellefoss Paper cirka to millioner kroner.