Klart for oppsplittingen av BetonmastHæhre: – Hæhre blir igjen hovedaksjonær

Fusjonen mellom bygningsentreprenøren Betonmast og anleggsentreprenøren Hæhre Isachsen mislyktes. Nå er alt klart for å skille selskapene igjen.