Demokrati og åpenhet er aller enklest når solen skinner, men du verden så behagelig det er å lukke døra når ting blir vrient og vanskelig. Leder i Modum Senterparti, Kari E. Ødegård skriver et innlegg i Bygdeposten i dag: «For å få et bredest mulig perspektiv på sakene er det viktig at vi kan få meningsutvekslinger i det politiske miljøet i Modum, samtidig som vi viser respekt for hverandre og forskjellige synspunkter (jf. Politikerløftet). Denne meningsutvekslingen bør fortrinnsvis foregå i politiske møter og ikke på sosiale medier.»

Det stormer litt i Modum nå. Bygdeposten har skrevet flere saker om ressurssituasjonen i helse- og sosialetaten og politikere har kommentert disse. Ødegårds medisin er at slike debatter bør foregå blant en engere krets av politikere og ikke ute i det offentlig rom. At lederen av et politisk parti – som er ansvarlig for politikken som føres – gjerne vil trekke debatten inn bak lukkede dører er forståelig, men det er også udemokratisk. Det blir litt som å si at bare fasaden er fin, så får det ikke hjelpe om resten er nokså vaklevorent.

Ødegård viser til politikerløftet. Det ble innført i Modum en gang like etter valget og ble materialisert med ei tavle der politikerne skulle skrive navnet sitt for å love å være snille med hverandre.

Hvis formålet med dette «løftet» var å unngå offentlig debatt og forsøke å kneble lokalpolitikere til ikke å uttale seg offentlig om pågående saker, så hører dette hjemme i regimer vi ellers ikke liker å sammenligne oss med.

Kari E. Ødegård er opptatt av at «kommunens omdømme styrkes ikke av mange negative oppslag i lokalavisa og på sosiale medier.» Å tro at Modum blir et bedre sted å være ved at vi ikke snakker åpent og offentlig om utfordringer og muligheter, er naivt. Når det kommer fra lederen for det partiet som har ordføreren - så får man en vond smak i munnen i tillegg. Da er det lett å stille spørsmålet; er det partiet eller innbyggernes ve og vel som er viktigst? Vi ønsker vel ikke et lokalpolitisk styre i Modum som lukker døra for den frie og åpne debatt?

Ødegård skriver at en del av kritikken oppfattes som direkte angrep på enkeltpersoner enten det være seg være politisk valgte eller ansatte i administrasjonen. Et personangrep og kritiske spørsmål til utførelse av roller er to vidt forskjellige ting. En ordfører og en hovedutvalgsleder må tåle å få kritikk for politikken, uten at det oppfattes som et personangrep. En kommunal leder må kunne stå til ansvar og tåle kritiske spørsmål til beslutninger de tar uten å oppfatte dette som et personangrep.

Hvis debatten som går nå, og de sakene Bygdeposten har skrevet, oppfattes som personangrep, er det grunn til å spørre om man bør ta på seg verv og søke lederjobber hvis man ikke tåler at innbyggerne og de som stemte på politikerne gir uttrykk for det de mener er feil og mangler i lokalsamfunnet.

Les også

Hvor skal vi ta pengene fra i Modum?