Du verden så mye sinne det er på Facebook. Spesielt der, fordi det er har blitt en arena for sinte menn 50 pluss. Folk på min alder. Selv har jeg innført Facebookfri sone på kvelden nå. Jeg orker ikke flere konspirasjonsteorier. Det får holde med at Facebook er et arbeidsverktøy, om det ikke skal ta all fritiden også. Tenk hvor mye tid det går med til å diskutere med folk på Facebook. Riktig nok er det en pandemi - (noe som visst nok heller ikke er tilfellet ifølge noen) - og vi har sånn sett god tid, men har noen mennesker noen gang klart å omvende noen og få dem over på «sin» side ved å debattere på Facebook? Jeg kjenner ingen. Det er blitt et øredøvende bråk der man roper mer eller mindre usammenhengende resonnementer til hverandre.

For en ukes tid siden postet jeg en helt hverdagslig der-og-da-observasjon om at det faktisk var veldig kaldt akkurat den dagen. Helt unødvendig selvsagt og det lå ingen invitasjon ute til at dette skulle være en stor debatt om klima. I løpet av en time var det blitt til en vill debatt om FNs klimapanel, korrupsjon og at forskere har blitt bestukket for å støtte noen som visst nok skal ha økonomiske motiver for å hevde at klimaet er en endring og at vi mennesker kan ha skyld i noe av dette. Hvor kom den fra mon tro? Det blir en slags verbal utgave av baseball, der balltreet svinges uten at ballen er kastet. Altså slag i løse lufta. Jeg slettet hele kommentaren. Det ble et vendepunkt i min private Facebookbruk. Hvem orker å bruke fritiden på å diskutere dette.

Her er noen smakebiter fra «menyen» som blir servert:

1. «Regjeringen bare juger»: Det er en voldsom påstand. At alle medlemmene av regjeringen til enhver tid konsekvent snakker usant!!!! Det er i hvert fall en påstand som må dokumenteres.

2. Det er feil å stenge ned samfunnet. Korona er ikke mer farlig enn en forkjølelse: Fakta er at én million mennesker verden over har dødd av korona. I USA er det over 400.000 mennesker. England rundet 100.000 døde denne uken. I Norge har det dødd 556 så langt. Det er helt greit å være skeptisk til myndighetenes strategi, men skal man tas på alvor bør man altså peke på noe konkret som de burde gjort i stedet for å stenge ned. Pandemibekjempelse er en så komplisert affære at det ikke bør overlates til hvem som helst.

Norge blir kjørt i grøfta: Norge er heldige som har tilgang på veldig mye penger. Vi har spart av oljeformuen. Den skal gå til framtidige pensjonsforpliktelser – i likhet med at de fleste privat også sparer til pensjon. Men så begynner plutselig taket på huset der du bor å lekke. Da bruker du selvfølgelig penger for å reparere skaden. Det er dette myndighetene nå gjør: de bruker sparepenger i et forsøk på å gjøre skadene av pandemien minst mulig. Det er ikke å kjøre Norge i grøfta. Det er å forsøke å bøte på skadene. Så kan vi alltids diskutere om det er riktig bruk av penger, men hvis noen tror Norge kommer til å se ut som en slagmark etter denne pandemien tar de feil.

Jeg kunne nevnt haugevis med andre eksempler. Men det får holde. Men det er et lite tankekors at det er så mye misnøye i dette landet. Vi har faktisk ett av de beste sosiale sikkerhetsnettene i verden. Jeg lurer derfor på? Hvis du er veldig misfornøyd med Norge – hvor vil du emigrere til?

Det norske samfunnet er ikke perfekt. Det er ting her også som absolutt kan bli bedre, men jeg ser få om noen konkrete innspill om hvordan i dette øredøvende bråket av selvkomponerte sannheter. Det blir bare et stort rop om «noe annet», men ikke hva. Det blir litt som å skrike ut at man hater fargen i stua og tro at den bytter farge av seg selv.