Noen ganger forsvinner markeder. Det ser vi nå under koronapandemien, men midt oppe i dette dukker det også opp totalt uansvarlige og meningsløse nedleggelser. Elko på Åmot er en slik sak.

I årene bak oss har det vært en historie rundt Elko, hvor eieren ved flere anledninger har ønsket å flytte eller legge ned. Felles for alle disse forsøkene – og det kan ikke tolkes på annen måte – har vært et ønske om å gå fra en situasjon med å tjene mye penger – noe fabrikken på Åmot gjør – til å tjene enda mer penger hvis produksjonen flyttes. Om de vil gjøre det er jo uvisst.

Elko i Åmot er en bedrift som ikke bare er en stor suksesshistorie i Modum. Du skal lete lenge både – i Norge og internasjonalt – for å finne bedrifter som har så høy årlig avkastning.

Så opplever vi nok en gang en administrerende direktør som møter pressen og det er lett å kjenne igjen de velkjente «krokodilletårene» i slike situasjoner. Vel, gi nå de ansatte ærlige ord i denne situasjonen. Hadde adm. direktør Karoline Nystrøm tenkt på ansatte, kommunen eller samfunnsansvaret så gjøres det med bla hennes stemme i styret. Det er nesten en ærligere sak å si: «vi bryr oss rett og slett ikke….»

Denne situasjonen viser i all sin gru at tiden er overmoden for en kraftig og grundig debatt, som munner ut i handling. «Papirtigeren» omstillingsloven (Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd) virker ikke. Skal vi få et verktøy som virker mot dette, må det først og fremst politisk vilje til.

LO har bidratt til en gjennomgang og rapport til Elkos styre fra de ansatte i bedriften. Det er et solid dokument som bare understreker meningsløsheten i en slik nedleggelse.

Vi er derfor veldig glad for at både FrP og Sp har bedt om møte med Elkos adm. direktør, og vi regner med at det er starten på et arbeid fra stortingsrepresentantene som til slutt munner ut i gode politiske verktøy. Verktøy som demmer opp for denne typen misbruk av arbeidstakere, lokalsamfunn og bedriftens samfunnsansvar, samtidig som det legger til rette for å drive gode, ansvarlige og lønnsomme virksomheter. LO ser fram til et samarbeid i en slik prosess.