Nabo klaget på bygg langs fjorden – fikk ikke medhold

Kommunen har gitt dispensasjon fra byggegrense på 50 meter fra fjorden.