Det som legges ut der vil også bli trykket i papiravisen. Behovet for informasjon er stort og kommuneoverlegen sier at det er viktig at informasjonen som kommer ut er relevant og korrekt.

På førstesiden på bygdeposten.no vil det fra og med onsdag formiddag bli lagt ut det vi i avisen kaller i live-senter, under vignetten Informasjon fra kommuneoverlegen. Der vil offentlig informasjon fra helsevesenet lokalt i Modum, Sigdal og Krødsherad bli offentliggjort.

Smetbak sier hun er glad for at de på denne måten får en kanal der de raskt kan nå mange lokalt.

Redaktør Knut Bråthen i Bygdeposten sier at det er viktig for avisen å ta et samfunnsansvar og i disse tider er det ekstra viktig at vi også er en medspiller sammen med myndighetene.

– Det betyr selvsagt ikke at vi kaster over bord vår normale måte å jobbe på, men at vi fristiller plass overfor dem som er satt til å ivareta liv og helse. Situasjonen endrer seg raskt og behovet for å få ut informasjon er stort, sier Bråthen.

SE DIREKTELINJEN HER