Fram til 15. desember tilbyr Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike kommuner gratis klima- og energirådgivning til boligeiere.

Dermed kan du få objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. Det er de fire kommunene i Ringeriksregionen som opplyser om dette i en pressemelding.

Flere el-billadere i Modum, men nå må du betale for strømmen

Gratis og uforpliktende

Rådgivningen vil foregå på nett, telefon og digitale befaringer. Tilbudet er gratis og uforpliktende. Målsettingen med kommunens satsing er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd om muligheter som kan bidra til en klimavennlig hverdag.

– Tilbudet er en del av kommunens viktige arbeid med klima og energi. Vi skal legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, er klima- og miljøkontaktene i de fem kommunene enige om.

Informasjon om kampanjen finner man på nettsidene til hver enkelt kommune og www.klimasmart.no. Her vil det publiseres nyttige tips og råd, konkurranser og oversikt over aktiviteter fram til 15. desember 2021.

LES OGSÅ:Opptatt av strømregningen? Nå lanserer Kraftriket en app slik at du kan følge forbruket hele døgnet

Nøytrale råd – skal ikke selge noe

Kommunene i Ringeriksregionen understreker at det er viktig for dem at innbyggerne får nøytrale råd. Energirådgiverne kommunen benytter, skal hverken selge varmepumper, vinduer eller isolasjon, kun gi objektive råd. Det er ingen begrensninger for hvor mange og hvor ofte man eventuelt kan ringe rådgivningstjenesten, men digitale befaringer vil det bare være et begrenset antall av.

Så det lønner seg å ikke vente for lenge med å ta kontakt med tjenesten, står det i pressemeldingen.

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune, og arrangeresi samarbeid med kommuner, Klima Østfold og Klimapartnere Viken. Tjenestene i kampanjen leveres av Energiportalen AS, Energibygg AS, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen.

Nøkkelpunkter fra rådgivningen:

· Alle boligeiere i Ringeriksregionen finner informasjon om temaene i kampanjen på www.klimasmart.no – eller på sine kommunesider (se lengre ned)

· Det tilbys et antall gratis videobefaringer med energirådgiver for boligeiere i hver kommune (begrenset)

· Alle boligeiere kan uansett få informasjon om energitiltak, solenergi, sykling, ladeløsninger for elbil og støtteordninger på Rådgivningstelefonen 466 26 000

· Alle kan estimere energistatus, energimerke og hvilke energitiltak som lønner seg mest i boligen sin på online-tjenesten www.energiportalen.no.

· Man kan gjerne ta en energianalyse av boligen sin på Energiportalen sammen med de som tar imot samtaler på Rådgivningstelefonen 466 26 000, så får man også veiledning underveis

I Krødsherad kommune er det Gro Dæhlen, fagansvarlig jordbruk som er kontaktperson.

I Modum kommune er det Frode Brokhaug, arealplanlegger, som er kontaktperson.

LES OGSÅ: Nå kan du sette varmtvannsberederen i feriemodus