Nå kan du bli møtt av en smittevakt på butikken: – Viktig at vi alle gjør en innsats

Kiwis ansatte skal nå passe på at handlerunden din blir så trygg som mulig.