– Et stort framskritt som vil gjøre oss i bedre stand til å hjelpe skadde og syke, sier avdelingssjef Lise-Mette Lindland ved AMK Vestre Viken.

Fram til nå har AMK-sentralen utelukkende kunne motta telefonsamtaler. Det betyr at den eneste kilden til informasjon for AMK-operatørene har vært det som innringer klarer å formidle muntlig. Men det er ikke alt som er like lett å forklare muntlig, og kanskje spesielt ikke når man er i en veldig sårbar situasjon og stresset og redd.

– Ta for eksempel en blødning. Det er veldig forskjellige oppfatninger av hva som er en alvorlig blødning. Det er også vanskelig å anslå hvor mye et sår blør. Når operatørene nå faktisk kan se på blødningen gjennom videobilder, vil det gjøre det lettere å gi råd og sørge for riktig hjelp, sier Tiri Arntzen Swanstrøm, som er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved AMK i Vestre Viken.

– Blir lettere å forstå situasjonen

Det er ikke tilfeldig hvilke spørsmål du får når du ringer 113.

Operatørene foretar et strukturert intervju basert på et nasjonalt vedtatt referanseverktøy. Målet er selvfølgelig at man skal sørge for rask og riktig hjelp til den som ringer.

– Ved at vi nå kan bruke synssansen i tillegg, vil det bli lettere å forså om noen er alvorlig syke eller ikke, sier Swanstrøm.

En annen viktig del av AMK-operatørenes jobb er å gi gode råd til den som ringer inn. Det kan være råd om hvordan man skal stanse en blødning, eller hvordan man skal hjelpe pasienten til å få frie luftveier. Med video blir det lettere å kontrollere at den førstehjelpen som utføres er riktig.

Video starter ikke automatisk

Når du nå ringer 113, så er det ikke slik at en video starter automatisk. Videofunksjonen er noe som kan skrus på av AMK hvis de anser at det er til nytte. Og med samtykke fra innringer.

– Vi er avhengig av innringers samtykke før vi kan starte video. Det skal gis muntlig, og man må bekrefte det ved å klikke på en link som sendes til mobiltelefonen. Uten samtykke fra pasient og/eller innringer så har vi ikke lov til å aktivere innringers mobilkamera, forteller Lise-Mette Lindland som er avdelingssjef ved AMK Vestre Viken, og prosjektleder for videoprosjektet.

Hun er veldig glad for å kunne ta denne tjenesten i bruk etter en lang og grundig prosess.

– Dette er et resultat av et innovasjonssamarbeid mellom Vestre Viken HF og det private selskapet Incendium AS i Danmark. Vi har jobbet hardt for å komme frem til en løsning som er skreddersydd for bruk i AMK, og vi gleder oss nå til å se resultatene, sier avdelingssjefen.

Grundig opplæring

De om lag 30 operatørene ved AMK Vestre Viken har gjennomgått grundig opplæring i forkant. Det gjelder både det tekniske, og alt det faglige rundt bruk av video.

– Vi har gjennomgått alle aspekter ved bruk av video, og vi har øvd på forskjellige scenarier. Våre operatører er så forberedt som de kan bli. Det vil likevel være noe annet å bruke det ved reelle hendelser, så vi skal følge nøye med og evaluere fortløpende etter hvert som vi får erfaring, sier Lindland.

For å få best mulig erfaringer, skal løsningen testes ut flere steder. Alle AMK-sentraler i Helse Sør Øst skal starte utprøving i løpet av våren.

– Det vil gi oss erfaringer som igjen gjør at vi kan forbedre både det tekniske produktet, men også finne de beste måtene å jobbe på slik at vi kan hjelpe flest mulig, best mulig, sier Lindland.