Det er Peab selv som opplyser om dette i en pressemelding. Byggeprosjektet har et mål om at 20 prosent av materialene skal være fra ombruk, blant annet dører, vinduer og ytterkledning. I tillegg arbeides det med løsninger for gjenbruk av asfalt, teglstein, takplater, trevirke og stål.

– Prosjektet har en flott miljøprofil, som passer godt med Peabs miljøambisjoner. I tillegg til stor grad av materialombruk skal byggeplassen være fossilfri. Det betyr at vi vil benytte el-maskiner, som reduserer utslippene på byggeplassen til et minimum, sier avdelingsleder Håvard Dybendal i Peab.

LES OGSÅ: Sjekk hva de skal bruke som byggematerialer på Enger gjenvinningsstasjon

To nye driftsbygg

Peabs kontrakt har en verdi på cirka 28 millioner kroner og omfatter utbygging av to nye driftsbygninger. Den ene skal benyttes til oppbevaring av farlig avfall og den andre blir et ombruksbygg. I tillegg skal selskapet etablere takkonstruksjoner over forskjellige sorteringsfraksjoner ved avfallsstasjonen.

– Prosjektet omfatter også en utendørsjobb med endring av terreng og høyder, i tillegg til etablering av et nytt brannvannsbasseng, sier Peabs prosjektleder Ole Gøran Hansen i pressemeldingen.

Oppstart på byggeplassen skjer i oktober/november.

Enger gjenvinningsstasjon


 • Sted: Åmot, Modum
 • Omfang: Oppgradering og utbygging
 • Byggherre: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
 • Totalentreprenør: Peab
 • Kontraktssum: ca. 28 MNOK eks. mva.
 • Arkitekt: Sør Arkitekter
 • Byggestart: Oktober/november 2022
 • Miljøprofil: Fossilfri byggeplass og høy grad av ombruk/gjenbruk
 • Det skal føres klimagassregnskap for prosjektet
 • Peabs prosjektleder: Ole Gøran Hansen
 • Peabs anleggsleder: Tron Verner Jensen

Fakta, ombruk og gjenbruk i prosjektet:


 • Ombruk av dører, vinduer og ytterkledning
 • Gjenbruk av knust stein for oppfylling
 • Asfaltgjenbruk på 40 %
 • Overskuddsbetong benyttes i støttemurer
 • Demonterte trestendere fra gamle bygg benyttes i nye levegger
 • Mål om å benytte resirkulert stål