– Det betyr at nå er det koronasmitte i mer enn 100 land i verden. I tillegg informerer Folkehelseinstituttet om at Korona-situasjonen i Norge har gått inn i en ny fase ettersom det nå er personer i Norge hvor man ikke kjenner smittekilden, skriver kommuneoverlege og smittevernlege Beate Smetbak, og fortsetter:

«Korona kan ikke sammenlignes med vanlig influensa. Sykdommen er helt ny i Norge; det finnes ingen vaksine og ingen har immunitet. Det beste tiltak er å hindre videre smittespredning. Vi må alle stå sammen for å forhindre smitte i vår kommune i en dugnad for å beskytte hverandre, og spesielt de eldre og sårbare.

For den enkelte kan tiltakene kjennes drastiske, men erfaringer fra utlandet viser at dette er for noen en alvorlig sykdom med potensiale til å lamme helsevesenet.

Det er viktig at vi forhindrer smitte, så færre får sykdommen og dermed forsinker utbredelsen av korona. Dette kan bidra til at helsevesenet får kapasitet til å behandle de syke tilfredsstillende.

Det er viktig å risikovurdere jobbreiser, og det anbefales å avlyse kurs utenfor kommunen. Det anbefales å avlyse møter og forsamlinger i kommunen med mer enn 50 deltakere. Disse tiltak er etter føre var-prinsippet på grunn av at spredningen i Norge har økt veldig det siste døgnet.

FHI har ennå ikke anbefalt skole og institusjonsstengning, men det kan endre seg hvis utviklingen av smittespredning eskalerer

Er du syk, hold deg hjemme uansett

Dette er kommuneoverlegens råd til innbyggere i Modum:

• Vask eller sprit hendene ofte

• Host helst i papir som kastes, eller om du må; i albuen

• Ikke reis noe sted; særlig ikke utenlands, med fly eller kollektivtransport om ikke du må.

• Ha hjemmekontor om du kan

• Ferdes minst mulig ute der mange andre også ferdes

• Risikovurder innendørs fritidsaktiviteter utenfor hjemmet

• Er du syk; hold deg hjemme, uansett hvordan syk du er.

• Ikke besøk Modumheimen, bo- og dagsentra eller andre institusjoner dersom du har vært i utenfor Norden eller vært i storbyer i Norge de siste 14 dager

Hun anbefaler alle idrettslag, virksomheter og foreninger i kommunen å unngå reiser ut av kommunen om å kansellere alle arrangementer med mer enn 50 deltakere, slik som kino, årsmøter, fester og ligndende., og overveie nødvendigheten av andre arrangementer - spesielt dersom det inkluderer folk som har vært på reise eller bor i kommuner med kjent koronasmitte.

Videre anbefaler hun at befolkningen minimerer sosial kontakt til det strengt nødvendige, inklusive å holde minst en meters avstand til andre. Ikke utveksle håndtrykk, og ikke gå på jobb om en ikke er i form. Jobb hjemmefra dersom du har mulighet for det.

Fraråder utenlandsreiser

Smetbak fraråder å dra på utenlandsreise, uansett destinasjon.

Har du hatt tegn til luftveisinfeksjon med hoste, er tungpustet, har sår hals og feber er det viktig å unngå og utsette andre for sykdom - uansett om du har vært ute å reise eller ikke. Det betyr at du må være hjemme til du er symptomfri.

Sykmelding kan i nåværende spesielle situasjon lages over telefon. Dette betyr at dersom dine barn har samme symptomer må de bli hjemme fra skole eller barnehage.

– Jeg håper derfor at vi, for å beskytte de mest sårbare og mest mottakelige i samfunnet, sammen kan ta ansvar å bidra til å forsinke utbredelsen av smitte i Modum, skriver Beate Smetbak, og oppfordrer folk til å sjekke kommunes hjemmesider daglig for oppdatert informasjon.