Nå er det disse gang- og sykkelveiene som står for tur

På disse tre strekningene kommer det gang- og sykkelvei.