Nå er det dette som gjelder i Krødsherad

På mandagens ekstraordinære formannskapsmøte var det kun én sak som skulle drøftes: lokal forskrift om koronatiltak.