Kommuneoverlegen i Øvre Eiker melder det ikke har blitt bekreftet nye smittetilfeller med Covid-19 (koronavirus) i kommunen det siste døgnet, men at hun har fått melding fra FHI om tre tidligere smittetilfeller som trolig er smittet av den britiske varianten av covid-19 viruset.

Sporet til Follo

I en pressemelding tirsdag opplyser Øvre Eiker kommune at den ene personen som sannsynligvis er smittet med den britiske mutasjonen, er blitt smittet av en nærkontakt som bor i Nordre Follo.

Personen i Nordre Follo har nylig fått bekreftet smitte med den britiske mutasjonen av koronaviruset og FHI vurderer det som sannsynlig at nærkontakten i Øvre Eiker også er smittet med britisk mutasjon.

Videre smittesporing i Øvre Eiker har avdekket to smittede nærkontakter som også antas å ha den muterte varianten av viruset.

Ingen av de smittede eller deres nærkontakter har tilknytning til barnehager, skoler eller helseinstitusjoner i kommunen.

De tre smittede har vært i karantene siden de testet seg, og befinner seg nå i isolasjon, men Ingen av dem er alvorlig syke melder Øvre Eiker kommune.

Smitteprøver av de tre som mistenkes å være smittet av det muterte viruset er sendt til ny analyse, og et sikkert svar ventes om noen dager.

- Ikke et utbrudd

Kommuneoverlege Anne Aune understreker at situasjonen ser ut til å være under kontroll.

- Jeg vil understreke at dette ikke er snakk om et lokalt utbrudd. Gjennom smittesporingen har vi fått god oversikt over alle nærkontakter og jeg vurderer smittesituasjonen som oversiktlig. Vi har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet, som har gjort en grundig faglig vurdering av situasjonen, sier Aune.

Hun forteller at FHI ikke har anbefalt dem å innføre noen lokale restriksjoner, ettersom smittesituasjonen regnes som oversiktlig og under kontroll.

Aune sier kommunen nå har ekstra årvåkenhet i forhold til mulige tilfeller av britisk mutasjon, og følger de rådene Folkehelseinstituttet gir om testrutiner for dette.

Det innebærer blant annet å teste alle som mistenkes å være smittet med britisk mutasjon to ganger.

Øvre Eiker kommune vil komme tilbake med mer informasjon om prøvesvarene, så snart disse foreligger fra laboratoriet.

Lokale tiltak kan vurderes

Øvre Eiker kommune vil ha tett dialog med statsforvalteren (fylkesmannen), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet de kommende dagene, og vil fortløpende vurdere et eventuelt behov for å iverksette lokale tiltak.

– Det oppfordres nå til at innbyggerne følger de nasjonale reglene ekstra godt, og være spesielt oppmerksomme på å redusere sosial kontakt og å unngå unødvendige reiser. Særlig på tvers av kommunegrensene, sier Aune.

Kommunen har de siste dagene etter utbruddet i Follo, intensivert antallet smittevernkontroller i butikker, kjøpesenter og bensinstasjoner, sistnevnte de som befinner seg ved gjennomfartsårer for hyttetrafikk har også blitt pålagt strengere smittevernkrav.