Jeg har fulgt debatten rundt etablering av trial- og endurobane på Vestre Spone. Jeg må si jeg blir noe betenkt når jeg leser en del av ytringene som har kommet fram. Her har vi altså en sak der grunneier er positiv og ønsker sammen med Modum Motorsportsklubb og få til et bra tilbud for barn og unge i kommunen.

Etablering av en enduro- og trialbane vil i utgangspunktet ikke medføre terrengendringer av betydning. Det mest synlige inngrepet i området er av skogshogst og den er nylig gjennomført.

Rådmannen vurderer planforslaget til å være tilstrekkelig utredet. Planforslaget for Vestre Spone trial- og endurobane vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel samt krav og føringer fastsatt i oppstartsmøtet.

Jeg var også til stede på informasjonsmøte i kommunestyresalen, der planene ble lagt fram. Hele saken virker ryddig og godt utredet. Jeg skjønner at naboer er kritiske til noe nytt som kommer, og vil prøve alle muligheter for å stoppe planene. Har lest både noen saklige og mindre saklige begrunnelser og argumenter.

De aktive i klubben har holdt på i over 20 år for å få til et tilbud til barn og unge. De har underveis endret planene fra motocrossbane til trial og enduro. Forskjellen på støy og inngrep i naturen er av vesens forskjell.

De har blitt motarbeidet i over 20 år. Nå er det på tide og vise litt respekt. Være litt rause. Jeg var selv den som sto for reetablering av trialbanen i Katfos. Jeg har sett med egne øyne uttrykket til en del barn og unge som prøver motorsport for første gang. Mestringen og gleden de viser må bare oppleves. Når vi i tillegg skal være en kommune som strekker seg litt lenger er det på tide å lytte til barn og unge.