Salget av elsykler har nådd nye høyder i 2018, og flere enn noen gang før vil trolig benytte elsykkel om vinteren. Det kan by på utfordringer.

Er du fersk eier av en elsykkel, bør du sjekke bremsene nå. Bremselengden kan nemlig bli vesentlig lenger enn du er vant til.

– Vi så ulykker i fjor vinter der syklister feilvurderte bremselengden i forhold til fart og tyngde på elsykkelen. Mange er vant til bremselengden på en vanlig sykkel, men på vinterføre kan denne bli mye lenger med elsykkel. Da gjelder det å være forsiktig, ellers kan det få uante konsekvenser. Det sier Øyvind Setnes i Tryg Forsikring.

Mange glemmer at vekten på en elsykkel gjerne er det dobbelte av en vanlig sykkel. En elsykkel kan veie over 20 kilo og ha en toppfart på over 25 km/t på flat vei. Samtidig virker bremsene svakere fordi sykkelen er tyngre.

– En elsykkel har som regel akkurat de samme bremsene som en vanlig sykkel. Det betyr også at de gjerne blir fortere slitt. Skal du bruke elsykkel i vinter, bør du derfor sjekke bremsene nå. I tillegg byr jo en elsykkel på en del utfordringer man ikke er vant med, som for eksempel at den akselerer raskt når du begynner å trå, påpeker Setnes. (ANB)

Skal du bruke elsykkel i vinter, bør du:

  • Skifte til piggdekk og jevnlig sjekke lufttrykk samt at bremsene ikke er slitt.
  • Bruke hjelm, ha lys foran og bak på sykkelen samt refleksvest på kroppen.
  • Beregne god bremselengde og vie trafikkbildet foran deg stor oppmerksomhet.
  • Øve et sted med lite trafikk, særlig på føre du ikke er vant til å ferdes på fra før.
  • Øve på å bremse med ulike hastigheter, unnamanøver samt bråbremsing. Å bråbremse med elsykkel på vinterstid er noe helt annet enn å bremse med en vanlig sykkel.