(Siste)

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å få ned tallet på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Her er kommunene viktige aktører. Vi vil derfor hedre kommuner som utmerker seg i trafikksikkerhetsarbeidet, og løfte dem fram som forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Målet med prisen er å bedre trafikksikkerheten ved å inspirere til enda mer godt trafikksikkerhetsarbeid lokalt. Prisen for 2018 er på én million kroner, og skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid.

Kommunen må ha en trafikksikkerhetsplan, hvor blant annet sikring av skoleveien inngår.

Samferdselsdepartementet sender i disse dager ut invitasjon til alle landets fylkeskommuner, og ber dem nominere en eller to kommuner som har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid.

Det er Statens vegvesen som administrerer ordningen og utfører den videre nominasjonen. Samferdselsdepartementet tar den endelige beslutningen i samråd med Kontaktutvalget for trafikksikkerhet.

Dette er den sjuende gangen prisen «Årets trafikksikkerhetskommune » deles ut.

Tidligere vinnere:

  • 2017: Kvinesdal kommune
  • 2016: Ski kommune
  • 2015: Alta kommune
  • 2014: Bodø kommune
  • 2013: Austrheim kommune og Lindås kommune
  • 2012: Nøtterøy kommune

(ANB)