Røde tall i regnskapet

Driftsunderskudd: – Vi måtte bruke 2,5 millioner fra fond for å få regnskapet for 2014 i balanse. Slik kan vi ikke ha det framover, og vi må gjøre kritiske prioriteringer i tiden som kommer, sier fungerende rådmann Morten Lauvbu.

Driftsunderskudd: – Vi måtte bruke 2,5 millioner fra fond for å få regnskapet for 2014 i balanse. Slik kan vi ikke ha det framover, og vi må gjøre kritiske prioriteringer i tiden som kommer, sier fungerende rådmann Morten Lauvbu.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Årsregnskapet til Øvre Eiker for 2014 viser underskudd på 2,5 millioner kroner.

DEL

– Vi har fortsatt store økonomiske utfordringer på drift, og for å få fjorårets regnskap i balanse har vi måttet bruke om lag 2,5 millioner kroner av oppsparte fond, sier fungerende rådmann i Øvre Eiker, Morten Lauvbu.

Regnskapet viser at det er størst utfordringer innen helse og omsorg, og i teknisk.

Men rådmannen forteller at kommunen er inne i en omstillingsprosess, som han håper vil resultere i mindre overforbruk i disse seksjonene i tiden som kommer.

Helse og omsorgs seksjonen hadde i fjor et budsjettmessig overforbruk på hele 11,1 millioner kroner, og teknisk avdeling hadde et overforbruk på 4,1 millioner kroner.

Brukt mindre på skole

I regnskapet kommer det også fram at det er brukt cirka fire millioner mindre på skole, enn hva som var budsjettert.

Administrasjonen hadde i 2014 også et betydelig mindreforbruk enn hva det var lagt opp til i budsjettet.

– Dette betyr at driftsbudsjettet samlet sett kun viser et overforbruk på 1,3 millioner kroner, sier Lauvbu.

Han vedgår likevel at dette er en mager trøst, så lenge enkelte seksjoner har stort overforbruk.

Kommunens langsiktige gjeld har det siste året økt med 97 millioner kroner og er på litt over en milliard kroner.

Men rådmannen forsikrer om at de har kontroll på lånegjelden.

Store personalkostnader

– Det totale budsjettet i 2014 var på cirka en milliard kroner, hvorav 75–80 prosent går til lønn. I tillegg kommer renteutgifter og pensjonskostnader, så vi har ikke mye å rutte med utover dette, sier rådmannen.

Framover må Øvre Eiker kommune prioritere hardt for å kunne være sikre på å levere gode lovpålagte oppgaver til innbyggerne.

– Til tross for trange tider, mener jeg vi klarte det rimelig godt i fjor, sier Lauvbu.

Årsregnskapet legges fram for formannskapet på onsdag.

Artikkeltags